Har fått manager og gjør endringer!

Etter dagens møte med manager, hvor vi pratet i detaljer om prioriteringer og planlegging, har jeg satt i gang en prosess for å rydde opp i diverse ting jeg gjør feil rundt jobben min.