Det negative med spill

De som kjenner til meg og følger meg vet nok at jeg som regel alltid snakker positivt om spill, men ikke denne gang...